Hyppää sisältöön

Päiväkodin sijoittamista koskevan asian käsittely

Diaarinumero: OKV/2083/1/2018
Antopäivä: 12.12.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kaupungin menettely päiväkodin sijoittamisen valmistelussa ja siitä tiedottamisessa eivät olleet hyvä hallintotavan mukaisia. Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin tietoon näkemyksensä hyvän hallinnon mukaisesta menettelystä.

Alueen asukkaat eivät kokeneet tulleensa riittävällä tavalla kuuluksi asian valmistelussa. Kaupungin selvityksestä ei käynyt selkeästi ilmi, miten se oli huolehtinut hankkeen tiedottamisesta ja alueen asukkaiden mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa päiväkodin sijainnista päättämiseen ennen rakennuslupahakemuksen vireilletuloa.

Asian valmistelu ja päätöksenteko ei ollut avointa. Kaupunki ei tehnyt päiväkodin sijainnista selkeää päätöstä, eikä alueen asukkaille ollut selvää, kuka olisi ollut toimivaltainen päättämään asiasta.