Hyppää sisältöön

Päätöksen selkeys

Diaarinumero: OKV/563/1/2012
Antopäivä: 29.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: erityistuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli vakuutusoikeuden hänen asiassaan antamaa päätöstä, koska ratkaisu ja sen perustelut olivat ristiriitaiset ja vaikeat ymmärtää.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että tuomioistuimen ratkaisun perusteluineen tulee olla niin selkeä ja täsmällinen, ettei asianosainen sen luettuaan jää epätietoisuuteen siitä, miten hänen asiansa on ratkaistu ja miksi se on ratkaistu kyseisellä tavalla. Edelleen hän totesi, että vaikka vakuutusoikeuden kantelijan asiassa antamasta päätöksestä saattoi katsoa ilmenevän laissa säädetyt tiedot, eivät päätös ja sen perustelut olleet lukijalle vaivatta ymmärrettävissä. Jotkut päätöksessä olevat lausumat vaikuttivat olevan keskenään ristiriitaisia ja lukija joutui tekemään oletuksia päätöksen ymmärtämiseksi. Tämä oli apulaisoikeuskanslerin mukaan omiaan aiheuttamaan epätietoisuutta päätöksen todellisesta sisällöstä ja ratkaisun sekä sen perusteluiden oikeellisuudesta. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi vakuutusoikeuden tietoon päätöksessä esittämänsä näkökohdat ja kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota päätösten selkeyteen.