Hyppää sisältöön

Päätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/439/1/2019
Antopäivä: 23.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri muistutti ratkaisussaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston eli Valviraa kanteluun annetun päätöksen perustelemisesta.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että hallintokantelua koskevien hallintolain säännösten tarkoituksena on muun muassa antaa viranomaiselle harkintavaltaa valvonta-asioiden käsittelyssä, jotta he voivat kohdentaa voimavarojaan valvonnan vaikuttavuuden kannalta tehokkaasti. Hallintolain päätöksen perusteluja koskeva säännös antaa viranomaiselle valtaa harkita perustelujen esittämistapaa ja laajuutta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaikkien päätösten perusteleminen yhtä kattavasti ei ole perustelua, valvonnan voimavarojen vaikuttavan suuntaamisen vuoksi.

Toisaalta päätösten perusteleminen on perustuslakiin pohjautuvat viranomaisen velvollisuus ja asianosaisella on oikeus saada perustelut päätökseensä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan perusoikeutena oikeudelle saada perusteltu päätös on annettava erityistä merkitystä. Sen vuoksi hän katsoi, että kantelijan perusoikeuden toteutumisen olisi toteutunut paremmin, mikäli hänelle annettu päätös olisi perusteltu hieman tarkemmin kyseiseen tapaukseen liittyvillä perusteluilla.