Hyppää sisältöön

Päätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/1406/1/2013
Antopäivä: 8.1.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Eläkevakuutusyhtiö oli vakuutusoikeuden antaman päätöksen johdosta myöntänyt kantelijalle osatyökyvyttömyyseläkkeen, mutta ei ollut perustellut päätöstään täyden työkyvyttömyyseläkkeen hylkäämisestä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vakuutusyhtiön olisi tullut perustella päätöksensä myös täyden työkyvyttömyyseläkkeen osalta. Vakuutusyhtiö oli itsekin todennut virheen ja muistuttanut eläkeasioiden käsittelijöitä päätösten perustelemisesta myös silloin, kun kysymys on muutoksenhaun myötä eläkelaitokselle palautuneista asioista ja niihin annettavien päätösten perustelemisesta.Näin ollen apulaisoikeuskansleri ei katsonut olevan aihetta muuhun kuin, että hän saattoi vakuutusyhtiön tietoon näkemyksensä päätösten perustelemisen tärkeydestä.