Hyppää sisältöön

Pääsihteerin nimittäminen

Diaarinumero: OKV/2142/1/2013
Antopäivä: 24.6.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Valtioneuvoston kanslia nimitti 25.8.2013 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden pääsihteerin virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen. Pääsihteerin tehtävää koskeneessa hakuilmoituksessa ei asianmukaisesti ilmoitettu palvelussuhteen oikeudellista luonnetta sekä suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Nimitysmuistiossa ei ilmoitettu virkasuhteeseen sovellettavia kelpoisuusvaatimuksia ja nimitysmuistiosta eivät käyneet ilmi kaikki perusteet, joilla haastatteluun kutsutut hakijat oli valittu. Nimitysmuistiossa selostettiin vain haastattelun kutsuttujen hakijoiden ansioita. Muistion perusteella jäi myös epäselväksi, miten kelpoisuusvaatimuksia oli sovellettu haastatteluun kutsuttujen hakijoiden vertailussa.

Oikeuskansleri kiinnitti valtioneuvoston kanslian huomiota huolellisuuteen viranhakuilmoitusten laadinnassa ja velvollisuuteen perustella nimityspäätökset asianmukaisesti nimitysmuistiossa.