Hyppää sisältöön

Pääministerin ilmoitus sidonnaisuuksistaan

Diaarinumero: OKV/1207/1/2015
Antopäivä: 2.11.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Ministerin on perustuslain mukaan nimityksensä jälkeen annettava eduskunnalle selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta merkittävästä varallisuudestaan sekä sellaisista ministerin virkatoimiin kuulumattomista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa ministerin tehtävissä. Kantelijan mielestä pääministeri Juha Sipilä ei ollut ilmoittaessaan sidonnaisuuksistaan antanut riittäviä tietoja henkilökohtaisesta sijoitustoiminnastaan (VN 1/2015 vp).

Ministerien elinkeinotoimintaa ja yritysomistuksia koskevilta selvityksiltä on vakiintuneesti edellytetty sellaista tarkkuutta, että ministerin mahdollista esteellisyyttä tulevissa virkatoimissa voidaan ainakin yleisellä tasolla arvioida. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että perustuslaki ei edellytä ministerin ilmoittavan varallisuutensa arvoa tai yksilöivän tarkasti sen lajia silloin, kun varallisuus ei liity elinkeinotoimintaan tai omistuksiin yrityksissä. Lain vaatimusten voidaan katsoa täyttyvän, jos ministeri ilmoittaa merkittävän varallisuuden olemassaolosta ja lajista sekä tarvittaessa tarkentaa, että kyse ei ole elinkeinotoiminnasta tai omistuksesta yrityksissä. Merkittävän sijoitusvarallisuuden kohdalla voidaan pitää riittävänä sijoituskohteen nimeämistä. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on osa ministerien poliittista vastuuta, ja ilmoitusten sisällön riittävyyden arvioi viime kädessä eduskunta. Kantelu ei johtanut toimenpiteisiin.