Hyppää sisältöön

Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan opetus- ja tutkintokieli

Diaarinumero: OKV/603/1/2013
Antopäivä: 13.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Yliopistolain 11 §:n 1 momentin mukaan Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Pykälän 2 momentin mukaan yliopisto voi päättää lisäksi muun kielen kuin 1 momentin mukaisen opetus- ja tutkintokielensä käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa. Perustutkintojen opetuskielet ovat selvityksen mukaan Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman ja koulutusohjelmille määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti suomi ja englanti.

Asiassa saadusta selvityksestä ilmenee, että yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaan opiskelijan oikeudesta käyttää opintosuorituksissa muuta kuin opetuskieltä päättää koulutusdekaani. Selvityksen mukaan tiedekunnan englannin kielellä opetettavilla opetusjaksoilla tarjotaan esimerkiksi mahdollisuutta opintosuoritukseen vaadittavan tentin suorittamiseen vaihtoehtoisesti joko suomeksi tai englanniksi.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että opiskelijan oikeus käyttää suomen kieltä silloinkin kuin opetus on englanninkielistä, olisi aiheellista kirjata esimerkiksi yliopiston koulutuksen johtosääntöön siten, ettei se olisi riippuvainen koulutusdekaanin erillisestä päätöksestä. Englannin kielellä opetettavilla opintojaksoilla tarjottava mahdollisuus tentin suorittamiseen myös suomen kielellä tulisi saattaa eri opintojaksojen opiskelijoille tietoon esimerkiksi kirjaamalla se siten, että se on yleisesti opiskelijoiden nähtävillä. Selvityksestä ei apulaisoikeuskanslerin mukaan ilmene, miten tämä tiedottaminen tällä hetkellä käytännössä toteutetaan.