Hyppää sisältöön

Osakeyhtiön jakautumista koskevan vastustusilmoituksen sisältö

Diaarinumero: OKV/132/1/2019
Antopäivä: 15.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: verotus muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Verohallinnon yhtiön jakautumista vastustava ilmoitus ei ollut hallintolain mukaan riittävän selkeä ja informatiivinen. Ilmoituksesta ei käynyt riittävän selvästi ilmi, mihin verosaatavaan Verohallinnon vastustus oli perustunut. Ilmoituksessa oli mainittu myös veroja, jotka eivät olleet vastustuksen perusteena.

Verohallinto oli vastustanut oikeuskanslerille kantelun tehneen osakeyhtiön jakautumista.  Vastustusilmoituksen mukaan yhtiöllä oli ollut maksamatta veroja ja maksuja viivästysseuraamuksineen. Apulaisoikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että Verohallinnon oikeus vastustaa kantelijayhtiön jakautumista oli perustunut osakeyhtiölakiin siltä osin kuin kysymys oli ollut verovuoden 2017 jäännösverosta viivästysseuraamuksineen. Vastustusilmoitukseen ei olisi tullut kirjata muita verosaatavia. Saman totesi myös Verohallinto oikeuskanslerille toimittamassaan lausunnossa.