Hyppää sisältöön

Opetusalan virkaehtosopimuksesta annettava oikeaa tietoa

Diaarinumero: OKV/706/1/2011
Antopäivä: 14.4.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli jäänyt 6.9.2010 luokanopettajan työstään palkattomalle virkavapaalle virkavapauden päättyessä 22.12.2010. Virkavapaudesta sovittaessa kantelijan esimiehenä tuolloin toiminut vt. rehtori oli kertonut kantelijalle, että tämän palkka maksetaan myös 23.12.2010 – 9.1.2011 väliseltä ajalta. Kaupungin koulutustoimenjohtaja oli ilmoittanut rehtorien kokouksessa samalla tavalla.  Voimassa olleen opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan opettajalla ei kuitenkaan ollut oikeutta loma-ajan palkkaan.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vt. rehtorina toimineen ja koulutustoimenjohtajan huomiota siihen, että heidän olisi tullut varmistautua virkaehtosopimuksen sisällöstä ennen palkkausta koskevan informaation antamista. Koulutustoimenjohtajan velvollisuutta korosti hänen tehtävänsä vastata koulutustoimen henkilöstöhallinnosta ja huolehtia toimialan yleisestä tiedotustoiminnasta.