Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön menettely tiedusteluun vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/590/1/2018
Antopäivä: 22.3.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tiedusteluun vastaamisessa.

Kantelija oli lähettänyt tiedustelunsa opetusministerille kolme kertaa saamatta vastausta. Vastaus oli toimitettu vasta sen jälkeen, kun oikeuskanslerinvirastosta oli lähetetty asiaa koskeva tietopyyntö. Tämä tapahtui noin seitsemän ja puoli kuukautta ensimmäisen tiedustelun lähettämisen jälkeen.

Vastaamiseen kulunut aika ei ollut kohtuullinen. Kun kantelija oli kolme kertaa tiedustellut samaa asiaa ja tiedusteluun oli vastattu vasta oikeuskanslerinviraston yhteydenoton jälkeen, vaikuttaa myös ilmeiseltä, ettei ministeriössä ollut noudatettu riittävää huolellisuutta asian käsittelyssä.