Hyppää sisältöön

Oikeusministeriön olisi tullut olla täsmällisempi tiedottaessaan kuntavaalien siirtämisestä

Diaarinumero: OKV/696/10/2021
Antopäivä: 24.11.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeusministeriö tiedotti keväällä 2021 kuntavaalien siirtämisestä pian sen jälkeen, kun poliittinen päätös maaliskuun alussa kuntavaalien siirtämisestä oli tehty. Vaalien siirtämistä koskevaa informaatiota julkaistiin tämän jälkeen vaalit.fi –sivustolla ja lisäksi kunnille lähetettiin asiaa koskeva ohjauskirje. Oikeusministeriön tuolloin antamassa informaatiossa ei kuitenkaan tuotu aluksi selvästi esiin, että vaalien siirtäminen edellyttää eduskunnan hyväksymää lakiesitystä, jota tuossa vaiheessa ei ollut vielä annettu. Virheet tiedottamisessa kuitenkin huomattiin ja korjattiin välittömästi täydentämällä annettua informaatiota.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisella on julkisuuslain perusteella velvollisuus tiedottaa, tuottaa ja jakaa tietoja keskeisistä ja kiinnostavista aiheista. Erityisesti poikkeuksellisessa kriisitilanteessa selkeällä ja informatiivisella tiedottamisella on olennainen merkitys ja viranomaisella on erityinen velvollisuus huolehtia kansalaisten tiedonsaannista. Tiedottamisen merkitystä korostaa se, että nopeasti syntyneessä tilanteessa viranomaisten lausunnot ja tiedotteet voivat olla kansalaisten ainoa informaation lähde. Tällöin myös tiedottamisessa käytettävien asianmukaisten ja oikeudellisesti täsmällisten ilmaisujen merkitys on korostunut.

Kuntavaalien siirtäminen keväällä 2021 Covid-19-epidemian vuoksi oli poikkeuksellinen tilanne, jossa viranomaisen tiedotusvelvollisuus ja oikean tiedon antaminen korostuivat. Tätä koskevalla tiedottamisella oli demokratian toteutumisen kannalta olennainen merkitys paitsi yleisesti niin erityisesti äänestäjille ja kuntavaalien ehdokkaille.