Hyppää sisältöön

Oikeuskanslerin päätös ministeri Heidi Hautalan sosiaaliturvamaksujen suorittamisvelvollisuutta koskevassa asiassa

Diaarinumero: OKV/449/1/2013 OKV/453/1/2013 OKV/454/1/2013 OKV/459/1/2013 OKV/461/1/2013 OKV/462/1/2013 OKV/463/1/2013 OKV/464/1/2013 OKV/465/1/2013 OKV/466/1/2013 OKV/481/1/2013 OKV/483/1/2013 OKV/486/1/2013 OKV/519/1/2013 OKV/520/1/2013 OKV/521/1/2013 OKV/522/1/2013 OKV/523/1/2013 OKV/524/1/2013 OKV/525/1/2013 OKV/526/1/2013 OKV/527/1/2013 OKV/528/1/2013 OKV/529/1/2013 OKV/572/1/2013
Antopäivä: 10.4.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Asiasta tehtiin suoraan oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamies siirsi oikeusasiamiehelle kaikkiaan 27 kantelukirjoitusta. Kantelukirjoituksissa nostettiin esiin mm. kysymys ministerin poliittisesta uskottavuudesta ja hänen nauttimastaan luottamuksesta. Tällaisten kysymysten arviointi ei kuitenkaan kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Poliittisesta näkökulmasta asiaa voivat arvioida lähinnä ne poliittisen päätöksenteon toimielimet, jotka ovat olleet osaltaan päättämässä hallituksen kokoonpanosta. Lisäksi oikeudelliselta kannalta oikeuskansleri viittasi perustuslain 60 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Mainittu säännös kattaa ministerin virkatoimia koskevan oikeudellisen vastuun lisäksi myös ministerin poliittisen vastuun eduskunnalle.

Lisäksi oikeuskansleri tarkasteli asiaa ministeriltä perustuslain 60 §:n 1 momentissa edellytettävän rehellisyys- ja taitavuusvaatimuksen kannalta. Ministeritoimen aikana tämä kysymys ministerin kelpoisuudesta tulee arvioitavaksi perustuslain 60 §:n 2 momentin mukaisessa poliittista luottamusta koskevassa menettelyssä eduskunnassa. Perustuslaissa ei ole säännöstä siitä, että oikeuskanslerin tehtäviin kuuluisi oikeudellisesti arvioida, onko ministeri menettänyt kelpoisuutensa.

Kantelukirjoitusten tarkoittamassa asiassa ei tullut esiin sellaista, jonka perusteella olisi ollut aihetta epäillä ministeri Hautalan menetelleen ministerin virkatoimessa lainvastaisesti. Oikeuskanslerilla ei laillisuusvalvojana ollut oikeudellisia perusteita ryhtyä kanteluiden johdosta toimenpiteisiin.