Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin vastauspuheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 1.10.2020 perustuslakivaliokunnan mietintöön kertomuksesta vuodelta 2018

Julkaisuajankohta 2.10.2020 8.54

Puheenvuoropohja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin vastauspuheenvuoroon eduskunnan täysistunnossa 1.10.2020 perustuslakivaliokunnan mietintöön PeVM 16/2020 vp valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018, K 2/2019 vp (pdf)

 

Pidetty muutoksin, puhuttu versio ja käyty keskustelu eduskunnan täysistunnon pöytäkirjasta PTK 122/2020 vp, kohta 3.

 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä ja eduskuntakeskustelussa esillä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen välisen tehtäväjaon kehittäminen, hyvän lainvalmistelun periaatteiden toteutumisen varmistaminen sekä hallinnon digitalisaatio.

Puheenvuoro Vanha sisältö