Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin selvityspyyntöjä Covid-19-epidemian yhteydessä

Julkaisuajankohta 19.5.2020 14.16
Tiedote

Kantelukirjoitus OKV/61/10/2020, jossa arvostellaan muun muassa valtioneuvoston, sisäministeriön ja Rajavartiolaitoksen menettelyä liittyen valtioneuvoston 17.3.2020 ja 7.4.2020 tekemiin päätöksiin koskien rajanylityspaikkojen sulkemista.

Sisäministeriöltä pyydetään selvitystä muun muassa siitä, onko valtioneuvostossa 17.3.2020 ja 7.4.2020 tehtyjen päätösten rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta ja eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta valmistelun taustamuistioissa ja valtioneuvostolle annetussa aineistossa riittävän selvästi tuotu esille perustuslain 9 §:n mukainen liikkumisvapaus ja unionin kansalaisen oikeudet sekä erotettu oikeudellisesti velvoittavat päätökset ja suositukset. Sisäministeriöltä ja Rajavartiolaitokselta pyydetään selvitystä myös Rajavartiolaitoksen yleisötiedotuksesta ja siitä miten vastaisuudessa on tarkoitus toimia sisäministeriön ohjauksessa ja Rajavartiolaitoksessa viestinnän oikeudellisen virheettömyyden varmistamisessa sekä erityisesti suositusten ja velvoittavien normien selkeässä erottamisessa toisistaan? 

Valtioneuvoston kanslialta pyydetään selvitystä muun muassa siitä, kuka tai mikä on vastannut asiaan liittyvästä tiedottamisesta valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla ja millä tavoin tiedottamisessa on otettu huomioon, että perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus lähteä maasta ja palata maahan. Valtioneuvoston kanslialta pyydetään selvitystä myös siitä, miten valtioneuvoston tiedottamisessa pyritään varmistamaan tiedotteiden sisällön oikeudellinen virheettömyys sekä suositusten ja velvoittavien säännösten ja määräysten erottaminen toisistaan?

Oma aloite OKV/19/50/2020: Sosiaali- ja terveysministeriön menettely Covid-19-epidemiaa koskevien päätösten ja linjausten perusteena olevan tiedon julkisuudessa ja avoimuudessa

Asiassa on kysymys Covid-19-epidemian hoitoa koskevien perus- ja ihmisoikeusiin vaikuttavien ratkaisujen tekemisessä käytettävien tietojen sekä päätösten perusteiden julkisuudesta sekä viranomaistoiminnan avoimuudesta ja sen toiminnan valvottavuudesta tartuntatautilain mukaisten velvoitteiden hoitamisessa.

Oma aloite OKV/16/50/2020: Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön menettelyt pandemiatilanteessa tarvittavien suojainvarusteiden varastoinnin ja hankinnan ohjauksessa

Sosiaali- ja terveysministeriöltä pyydetään selvitystä muun muassa siitä, miten ministeriö on ohjannut suojavarusteiden ja laboratoriotarvikkeiden hankintoja ja varastointia, miten ministeriö on ohjannut kuntia ja sairaanhoitopiirejä sekä varmistanut varastoitavien tarvikkeiden määriä ja onko ministeriön sisäinen työn- ja vastuunjako riittävän selkeä.

Työ- ja elinkeinoministeriöltä pyydetään selvitystä muun muassa siitä, miten ministeriö on ohjannut Huoltovarmuuskeskusta suojavarusteiden ja tarvikkeiden hankinnassa ja varastoinnissa, onko Huoltovarmuuskeskuksen hallitus toiminut ministeriön käsityksen mukaan velvollisuuksiensa mukaisesti suhteessa ministeriöön ja operatiiviseen johtoon ja miten STM:n ja TEM:n yhteistyö asiassa on järjestetty.

Vanha sisältö