Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin ja joutuisaan käsittelyyn huomiota poikkeusoloissa

Julkaisuajankohta 30.3.2020 9.41

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sekä hyvän hallinnon turvaaminen vaativat korostetusti huolenpitoa poikkeusoloissa.

Valtioneuvoston oikeuskansleri käytti harvinaisen puheenvuoron valtioneuvoston yleistunnon 26.3.2020 päätteeksi tarpeesta huolehtia toimeentulon turvaa koskevien asioiden viivytyksettömästä käsittelystä asiakkaiden ja käsiteltäväksi tulevien asioiden määrän nopeasti kasvaessa koronaviruksen aiheuttaman pandemian yhteiskunnallisena seurauksena.

Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa on lisäksi kiinnitetty huomiota kanteluista saatavan tiedon pohjalta tarvittaessa nopeasti tavanomaisen kantelukäsittelyn rinnalla haavoittuvassa asemassa olevien huomioimiseen poikkeusolojen järjestelyissä; esimerkiksi 19.3.2020 Kansaneläkelaitoksen lääkinnällisen kuntoutuksen rajoittamista koskeviin ohjeisiin, joita Kela muutti nopeasti. Laillisuusvalvonnassa ohjataan tunnistamaan muun muassa lasten ja vammaisten oikeudet lasten oikeuksia koskevan sopimuksen sekä vammaisten henkilöiden yleissopimuksen mukaisesti. Vaikka nyt käsillä olevat poikkeusolot vaativat hyvinkin nopeaa päätöksentekoa ja toimintaa ihmisten oikeuden elämään ja terveyteen sekä yleensä väestön terveyden suojelemiseksi on esimerkiksi kuulemiseen ja osallisuuden toteuttamiseen kehitettävä tilanteeseen sopivia menettelyitä.  Ministeriöiden on toimialoillaan myös tarve seurata taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista ja varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien tilannetta sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Apulaisoikeuskansleri on käynnistänyt viranomaistoiminnan ja julkista tehtävää hoitavien laillisuusvalvonnassa omasta aloitteestaan selvitykset (1) Kelan varautumisesta mm. työttömyysetuuksia, perustoimeentulotukea, asumistukea sekä sairaus- ja tartuntatautipäivärahoja koskevien asiamäärien huomattavaan kasvuun koronaviruspandemian ja poikkeusolojen vaikutusten vuoksi (OKV/7/50/2020) ja (2) varautumisesta oikeutta työttömyysturvaan koskevien asiamäärien huomattavaan kasvuun TE-toimistoissa koronaviruspandemian ja poikkeusolojen vaikutusten vuoksi (OKV/8/50/2020).

Puheenvuoro Vanha sisältö