Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Oikeuksiin pääsystä oikeusvaltiossa

Julkaisuajankohta 23.8.2022 12.25

Oikeusministeriön Tulevaisuuskatsaus ja oikeudenhoidon tulevaisuus -tilaisuus 18.8.2022: valtioneuvoston oikeuskanslerin lyhyt kommentti

Kommentteina oikeusministeriön tulevaisuuskatsauksen luonnokseen esitän ylimmän laillisuusvalvojan (valtioneuvoston oikeuskansleri), jonka erityistehtävänä on asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta sekä automaattisten järjestelmien kehittämisen yleiset perusteet ja jonka tosiasiallisessa toiminnassa oikeudenhoito on merkittävässä asemassa, näkökulmasta seuraavat lyhyet huomiot. 

Tulevaisuuskatsauksen luonnoksen linjaukset ovat kannatettavia mutta osin jo tulevaisuuskatsauksen luonteesta johtuen peräti yleisellä tasolla. Vaarana on, että hyvät ja yksimielisesti kannatettavat yleiset tavoitteet eivät konkretisoidu suomalaisen lähtökohtaisesti korkeatasoisen oikeusvaltion ja toimivan oikeudenhoidon tulevaisuuden turvaamiseksi riittävän terävään ja vaikuttavaan toimintaan. Tekstissä mainittu digitaalisen teknologian hyödyntäminen on tärkeää ja kannatettavaa. Siinä on tarpeen olla realisti ja samalla pitkäjänteisesti kunnianhimoinen siten, että esimerkiksi tekoälyn mahdollisuudet tuomioistuinten ja muiden oikeudenhoidon toimijoiden toiminnan tukemisessa aidosti selvitetään ja otetaan käyttöön.  Useiden jo vireille laitettujen merkittävien digitalisointihankkeiden työ on merkittävässä määrin kesken, jotta niistä saadaan laadullista ja tehokkuutta parantavaa hyötyä oikeudenhoidolle.  Yleensäkin oikeudenhoidon turvaamista ja kehittämistä sekä oikeuksien pääsyn ylläpitämistä ja parantamista pitäisi ajatella useiden vaalikausien yli ulottuvana, edellisten kehittämishankkeiden ja uudistusten päälle rakentuvana pitkäjänteisenä ohjelmana.

Riippumaton, ammattitaitoinen ja kohtuullisilla kustannuksilla palveluita tuottava asianajalaitos sekä julkinen oikeusapu ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat tärkeä osa oikeuden ja oikeusturvan tosiasiallista saatavuutta. Asianajajalain ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus olisivat tärkeitä ensi vaalikauden tehtäviä. Samoin muut lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjän toimenpiteet, joilla voidaan turvata kaikille mahdollisuudet riittävän korkealaatuisten, monipuolisten ja kustannuksiltaan kohtuullisten oikeudellisten palveluiden käyttöön. 

Oikeuden ja oikeusturvan saatavuuden ongelmana ovat oikeudenkäyntien kustannukset ja osin kokonaisprosessin viipymiset. Kuluista johtuvat esteet eivät kosketa vain sosiaaliturvalainsäädännön ja oikeusapulainsäädännön valossa heikossa asemassa olevia, vaan riita-asiain oikeudenkäynnit ovat laajalti keskituloisten palkansaajien ja yrittäjien ulottumattomissa kustannusten johdosta. Kuluriskiä oikeuden saatavuuden esteenä on oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin turvaamiseksi edelleen vähentää laaja-alaisella ja johdonmukaisella sekä pitkäjänteisellä toimintaohjelmalla. Tämä vaatii myös useiden peruslakien arvioimista muun muassa kuluttajaviranomaisten kanneoikeuden ja ryhmäkanteen sekä muiden EU:n lainsäädännössä olevien uusienkin, osin kollektiivisten tai vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun perustuvien menettelyiden hyödyntämiseksi. 

Riippumattomien tuomareiden sekä oikeudenkäyntiavustajien osaaminen ja rohkeus käyttää osaamistaan ovat olennaisen tärkeitä ja näihinkin vaikuttavia seikkoja ministeriössäkin voidaan miettiä. Lopuksi vaihtoehtoisen riidanratkaisun kanavien riittävyyden ja toimintakelpoisuuden soisi tulevan tulevaisuuskatsauksen ratkaisujen suunnissa mainituksi. 

Puheenvuoro