Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri pyytää oikeusministeriöltä lisäselvitystä vaalirahailmoitusten käsittleystä

Diaarinumero: OKV/681/1/2008
Antopäivä: 30.7.2008
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeusministeriö on 17.6.2008 päivätyllä kirjeellään, johon on liitetty oikeusministeriön kansliapäällikön samoin 17.6.2008 päivätty selvitys ja eräitä asiakirjajäljennöksiä, toimittanut siltä pyydetyn selvityksen ja
lausunnon professori Jyrki Virolaisen 21.5.2008 ja 28.5.2008 päivättyjen kirjoitusten johdosta. Selvityksen ja lausunnon johdosta Virolainen on antanut 23.7.2008
päivätyn vastineen.