Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri ei tutki perustuslakivaliokunnassa ministerivastuuasiana käsiteltävänä olevia ministerin virkatoimia

Diaarinumero: OKV/1922/1/2019
Antopäivä: 31.12.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskansleri ei tutki oikeuskanslerin tutkittavaksi tähän asti tulleiden kanteluiden ja ilmoitusten perusteella ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimia suomalaisten mahdollisessa kotiuttamisessa al-Holin leiriltä, koska sama asiakokonaisuus on perustuslaissa säädettynä ministerivastuuasiana eduskunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavana. Oikeuskansleri kuitenkin tutkii ulkoministeriön virkamiesjohdon ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen menettelyt asiassa. Perustuslain mukainen ministerivastuuasian käsittely perustuslakivaliokunnassa on ensisijainen oikeuskanslerin ylimpänä laillisuusvalvojana tekemään tutkintaan nähden. Lisäksi perustuslakiin perustuvan vakiintuneen käytännön mukaisesti ylimmät laillisuusvalvojat eivät käsittele samaa asiaa, joka on jo toimivaltaisen valtioelimen tai tuomioistuimen taikka muun viranomaisen käsiteltävänä.