Hyppää sisältöön

Oikeushallinnon erityisviranomaiset

Diaarinumero: OKV/3445/21/2021
Antopäivä: 28.1.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista. Esityksen tavoitteena on koota erityisviranomaisten operatiiviset hallintotehtävät yhteen ja vahvistaa niiden hallinnollista asiantuntijatukea. Oikeuskansleri piti kannatettavana sitä esityksen mukaista tavoitetta, että erityisviranomaiset voisivat entistä enemmän keskittyä työssään ydintehtäviensä hoitoon. Oikeuskansleri piti itsenäisyyttä sekä riippumattomuutta niin toimeenpanovallasta kuin valvonnan kohteista olennaisena, jotta erillisviranomaiset voivat toimia uskottavasti. Esityksen mukainen kaikkien erillisviranomaisten itsenäisyyden toteaminen lain tasolla ja oman viraston virkamiesten nimittämismenettelyn säätäminen selvästi viraston omaksi asiaksi korostavat näiden viranomaisten itsenäisyyttä ja riippumattomuutta.