Hyppää sisältöön

Oikeusapupäätöksen oikaisu muuttuneita olosuhteita vastaavaksi

Diaarinumero: OKV/856/1/2011
Antopäivä: 10.9.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli hakenut oikeusapua ja avustajan määräämistä velkasuhteeseen perustuvaa saamista koskevassa asiassa. Hänelle oli tehty oikeusaputoimistossa kielteinen oikeusapupäätös. Julkinen oikeusavustaja oli kuitenkin tämän jälkeen toiminut sovintoneuvotteluissa kantelijan asiamiehenä, laatinut sovintosopimuksen ja ilmoittanut kanteen peruuttamisesta käräjäoikeuteen.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti julkisen oikeusavustajan huomiota siihen, että oikeusapupäätös tulee oikaista muuttuneita olosuhteita vastaavaksi ja siitä tulee ilmetä muun muassa se, mitä etuuksia oikeusapuun sisältyy. Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeusapupäätöksen vastaaminen tosiasiallista asiaintilaa on tärkeää myös oikeusapujärjestelmän nauttiman yleisen luotettavuuden ja hallinnon laadukkuuden kannalta.