Hyppää sisältöön

Oikeudenkäyntikuluvaatimus olisi tullut ratkaista

Diaarinumero: OKV/1381/1/2016 OKV/1627/1/2016
Antopäivä: 30.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi käräjätuomarin menetelleen virheellisesti, kun tämä oli jättänyt riita-asian väliintulohakemukseen liittyneen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen ratkaisematta.

Hylätessään väliintulohakemuksen käräjäoikeus oli todennut, että oikeudenkäyntikuluvaatimukset ratkaistaisiin pääasian yhteydessä tai mikäli väliintulohakemuksen tekijä nostaisi erillisen kanteen yhtiötä vastaan, tämän asian yhteydessä. Oikeudenkäyntikuluvaatimus oli kuitenkin jäänyt ratkaisematta.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan käräjätuomari näytti tehneen virheen epähuomiossa. Erehdys oli jossain määrin ymmärrettävä, koska asiakokonaisuus oli aineistoltaan varsin laaja ja monitahoinen. Osapuolet olivat prosessin eri vaiheissa esittäneet lukuisia vaatimuksia ja käräjäoikeus oli tehnyt lukuisia prosessiin liittyneitä ratkaisuja.