Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimusten viivytyksetön käsittely

Diaarinumero: OKV/76/1/2012 OKV/910/1/2012
Antopäivä: 23.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelijan toimeentulotukipäätöksistään tekemien oikaisuvaatimusten käsittely kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen jaostossa oli kestänyt lähes viisi kuukautta ja hiukan yli kolme kuukautta.  

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti  päätöksessään lautakunnan huomiota oikaisuvaatimusten viivytyksettömään käsittelyyn.Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloa turvaava etuus, minkä vuoksi hakemusten ja oikaisuvaatimusten käsittelyajalla on olennainen merkitys hakijan toimeentulon turvaamiseksi. Oikaisuvaatimuksen lähes viiden kuukauden käsittelyaika ei täytä perustuslain turvaamaa hyvän hallinnon eikä toimeentulotukilaissa ja sosiaalihuoltoasetuksessa säädetyn viivytyksettömän käsittelyn vaatimusta. Myös oikaisuvaatimuksen yli kolmen kuukauden käsittelyaika on viivytyksettömän käsittelyn vaatimukseen nähden liian pitkä, varsinkin jos kyseessä ei ole vaikea tai ongelmallinen asia tai asia, jonka ratkaisemiseen tarvitaan lisäselvitystä, jota ei ole heti saatavissa.