Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimus olisi tullut käsitellä kiireellisenä

Diaarinumero: OKV/300/1/2018
Antopäivä: 11.2.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginhallituksen ja sen esittelijänä toimivan kaupunginjohtajan huomiota kuntalain ja hallintolain säännöksiin, joiden mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä.

Kaupunginhallitus oli käsitellyt kantelijan oikaisuvaatimuksen vasta noin seitsemän kuukauden kuluttua oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen tekemisestä. Oikaisuvaatimus koski kaupunginhallituksen päätöstä tehdä maanvuokrasopimus, jossa toisena osapuolena oli nimeämätön ”yritys/yritykset”.

Syyksi asian käsittelyn viipymiselle kaupunginhallitus esitti, että maanvuokrasopimuksen hakijat olivat toimittaneet kirjallisen hakemuksen vasta noin kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimista koskevan päätöksen tekemisestä. Selvityksestä ei ilmennyt, millä tavoin kirjallisen hakemuksen puuttuminen oli estänyt oikaisuvaatimuksen käsittelemisen. Kaupunginhallituksen mukaan sopimuksen osapuolet olivat kuitenkin "kaikkien tiedossa", eikä selvityksestä käynyt ilmi, että kaupunginhallitus olisi sinänsä katsonut tiedon osapuolten nimistä olevan salassa pidettävä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei lain edellyttämä oikaisuvaatimuksen kiireellinen käsittely ollut toteutunut.