Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipyminen Verohallinnossa

Diaarinumero: OKV/40/10/2020
Antopäivä: 16.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: verotus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Verohallinnon huomiota velvollisuuteen käsitellä verotuksen oikaisuvaatimukset ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan yhtiön oikaisuvaatimuksen käsittely Verohallinnossa oli kestänyt noin vuoden ja 11 kuukautta. Kantelijalta oli pyydetty oikaisuvaatimuksen täydennystä, kun asia oli ollut käsiteltävänä jo noin puolitoista vuotta. Verohallinnon ilmoittaman mukaan asian käsittelyn viipyminen oli aiheutunut siitä, että oikaisuvaatimuksella oli ollut useampi käsittelijä ja käsittelijät olivat siirtyneet toisiin tehtäviin. Verohallinto pahoitteli pitkää käsittelyaikaa ja kertoi selvityksessään toimenpiteistään oikaisuvaatimusten käsittelyn jouduttamiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi laillisuusvalvontakäytännössä vakiintuneesti katsotun, että viranomaisen tulee huolehtia tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta myös niissä tilanteissa, kun resurssit ovat niukat tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia tai henkilöstövaihdoksia. Hänen mukaansa lähes kahden vuoden käsittelyaikaa ei voitu asiassa pitää kohtuullisena, eikä oikaisuvaatimusta ollut käsitelty laissa edellytetyin tavoin ilman aiheetonta viivytystä.