Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimuksen käsittely kunnassa

Diaarinumero: OKV/3036/10/2021
Antopäivä: 3.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kuhmoisten kunnanhallituksen huomiota siihen, että sen olisi tullut käsitellä kantelijan oikaisuvaatimus kuntalain ja hallintolain mukaisesti ja antaa kantelijalle asiassa perusteltu ja muutoksenhakukelpoinen päätös. 

Kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan kantelijan kunnanhallitukselle osoittama kirjelmä oli merkitty tiedoksi. Kunnanhallitus oli todennut, ettei asia aiheuta toimenpiteitä. Kunnanhallituksen menettelyvirheen vuoksi kantelija ei ollut saanut oikaisuvaatimukseensa muutoksenhakukelpoista päätöstä, eikä hänellä näin ollen ole ollut halutessaan mahdollisuutta saattaa asiaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen pyysi kunnanhallitusta ilmoittamaan 31.1.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kantelijan oikaisuvaatimuksen asianmukaiseksi käsittelemiseksi ja toimittamaan nähtäväksi asiassa mahdollisesti siihen mennessä tehdyn ratkaisun.