Hyppää sisältöön

Nuoria henkilöitä koskevan rikosasian viipyminen

Diaarinumero: OKV/1787/1/2013
Antopäivä: 31.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: syyttäjä poliisi
Toimenpide: käsitys

Rikoksen tekoaikana nuoria henkilöitä koskeneen rikosasian käsittelyaika esitutkinnan alkamisesta lainvoimaiseen käräjäoikeuden tuomioon oli kestänyt yhteensä vajaat kaksi vuotta. Asia oli viipynyt poliisissa runsaan vuoden ja syyttäjällä runsaat puoli vuotta. Käräjäoikeus oli hoitanut oman osuutensa joutuisasti.

Poliisitutkinnan pitkän käsittelyajan syyksi oli ilmoitettu mm. tutkinnanjohtajan vaihtuminen, yhden epäillyn kuulustelu virka-aputeitse sekä se, että rikos oli tehty avoimessa tietoverkossa. Syyttäjä puolestaan joutui peruuuttamaan jo nostamansa syytteen, koska kyseisestä rikoksesta syyttäminen edellytti valtakunnansyyttäjän syytemääräystä. Myös syytemääräyksen jälkeen oli aiheetonta viivettä asian saattamisessa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisin huomiota päätöksessä esittämiinsä näkökohtiin, jotka liittyvät esitutkinnan joutuisaan suorittamiseen asioissa, joissa nuoret henkilöt ovat asianosaisia.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti myös syyttäjän huomiota joutuisuuden merkitykseen syyteharkintaan liittyvissä virkatehtävissä.