Hyppää sisältöön

Nimitysmuistion ansiovertailu ja perusteleminen

Diaarinumero: OKV/1097/10/2023
Antopäivä: 12.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi rikosylikomisarion tietoon päätöksessään esittämänsä näkökohdat hakijoiden ansioiden vertailusta ja johtopäätöksen perustelemisesta nimitysmuistiossa.

Nimitysmuistioon ei ollut riittävästi kirjattu kantelijan työkokemusta, ajantasaista osaamista, kehittämisvalmiuksia ja toimintaympäristön tuntemista. Nimitysmuistion ansiovertailu oli siten puutteellinen. Nimitysmuistiossa kokonaisharkinnan perustelut jäivät nimitysesityksessä myös varsin suppeiksi.

Apulaisoikeuskansleri toi esille, että nimitysmuistiota laadittaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota hakijoiden ansioiden tasapuoliseen selostamiseen ja niiden objektiiviseen vertailuun. Hakijoiden saman tyyppiset ansiot tulisi selostaa samassa laajuudessa, jotta vertailu olisi muistion perusteella mahdollista.