Hyppää sisältöön

Nimikirjalain kumoaminen

Diaarinumero: OKV/1625/21/2022
Antopäivä: 15.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri katsoi luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi antamassaan lausunnossa, että nimikirjalain kumoaminen ilman uutta sääntelyä viranomaisten henkilötietojen käsittelystä lisää työtä viranomaisissa ja johtaa moninkertaiseen tiedon keräämiseen. Nimikirjalain kumoamisen yhteydessä on syytä tarkoin varmistaa, että samalla huolehditaan riittävästä sääntelystä joka mahdollistaa viranomaisten tehokkaan toiminnan ja täyttää tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelylle asettamat vaatimukset. Edelleen oikeuskansleri piti välttämättömänä, että tarve tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa virkamiesten ja viranhaltijoiden rikoksista arvioidaan uudelleen nimikirjalaki kumottaessa ja, jos ilmoitusvelvollisuus edelleen jää voimaan, rangaistusta koskevien tietojen käsittelystä viranomaisissa säädetään laissa.