Hyppää sisältöön

Neuvontavelvollisuus sosiaalipalveluissa

Diaarinumero: OKV/1142/1/2010
Antopäivä: 25.4.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli lähettänyt kirjeen kaupungin sosiaaliasemalle, jolle hän oli aikaisemmin toimittanut toimeentulotukihakemuksen. Hän pyysi kirjeessä, että ellei mm. terveyskeskusmaksua koskevaa laskua hyväksyttäisi menona toimeentulotukilaskelmassa, sosiaaliasema siirtäisi asian maksuvapautusasiana toimivaltaiselle viranomaiselle.  Kirjeessä ei esitetty perusteluja maksuvapautukselle eikä kirjeen liitteenä ollut myöskään hakemukseksi tulkittavaa asiakirjaa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kysymyksessä ollut hallintolain tarkoittamalla tavalla siirtokelpoinen asiakirja. Kyseenalaiseksi asiassa jäi myös, oliko tapauksessa kyse asiakirjasta joka olisi erehdyksessä toimitettu väärälle viranomaiselle. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuitenkin johtavan sosiaalityöntekijän huomiota siihen, että hallintolain yleisen neuvontavelvollisuuden perusteella kantelijan kirjeeseen olisi tullut vastata ja antaa ohjeistusta hallintoasian hoitamisessa.