Hyppää sisältöön

Muutoksenhakuohjauksen ristiriitaisuus

Diaarinumero: OKV/968/1/2012
Antopäivä: 21.10.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen oli kirjattu kaksi keskenään ristiriitaista muutoksenhakuohjausta. Toisen mukaan päätöksen sai hakea muutosta vakuutusoikeudelta ja toisen mukaan päätökseen ei saanut hakea muutosta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että muutoksenhakuohjauksen oikeellisuuteen päätöksissä on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska kysymys on asianosaisen oikeusturvasta. Hän kiinnitti sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan huomiota huolellisuuteen päätöksiin liitettävien muutoksenhakuohjausten kirjaamisessa.