Hyppää sisältöön

Muutoksenhakukiellosta ilmoittaminen

Diaarinumero: OKV/996/1/2012
Antopäivä: 22.10.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupungin viranhaltija oli tehnyt päätöksen, johon ei saanut hakea muutosta. Päätökseen ei kuitenkaan ollut kirjattu kuntalain 94 §:n 3 momentin mukaista ilmoitusta muutoksenhakukiellosta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti viranhaltijan huomiota huolellisuuteen kyseisen lainkohdan soveltamisessa.