Hyppää sisältöön

Muistio alkoholin etämyynnistä

Diaarinumero: OKV/94/20/2018
Antopäivä: 30.11.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon ministeriön valmistelemasta muistiosta. Muistio sisältää kuvauksen alkoholilain ja unionin lainsäädännön soveltamisen nykytilasta alkoholin ns. etämyyntiä koskevin osin sekä arvion siitä, tulisiko lainsäädäntöä mahdollisesti selkeyttää.