Hyppää sisältöön

Ministerivaliokunnassa käytyä keskustelua koskevien tietojen julki tuleminen

Diaarinumero: OKV/97/1/2015 OKV/208/1/2015
Antopäivä: 7.4.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskanslerinvirastoon saapui kaksi kirjoitusta, joissa epäiltiin sanomalehtiartikkelin perusteella, että valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa käydyn ilmaharjoitusta koskevan keskustelun sisältö olisi paljastettu lainvastaisesti.

Ulkoasiainministeriön oikeuskanslerin pyynnön johdosta antaman lausunnon mukaan sanomalehtiartikkeli on sisältänyt salassa pidettäviä tietoja, mutta tiedot eivät olleet sellaisia, joiden paljastuminen olisi nyt kyseessä olevassa tapauksessa ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, eikä mahdollinen vahinko olisi ainakaan ollut luonteeltaan vakavaa.

Kun julki tulleet valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa käytyä keskustelua koskevat tiedot olivat varsin yleisluontoisia, oikeuskanslerilla ei ollut laillisuusvalvonnallisia perusteita määrätä esitutkintaa suoritettavaksi asian tarkemmaksi selvittämiseksi.

Oikeuskansleri kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että ministerivaliokunnan toiminnan yhteydessä on syytä huolehtia muun muassa siitä, että kaikilla valiokunnan kokouksiin osallistuvilla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen salassa pidettävyydestä ja tietojen antamisessa noudatettavista menettelyistä ja tehtävänjaosta, samoin kuin siitä, että säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan.

Oikeuskansleri saattoi esittämänsä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan sihteeristönä toimivan ulkoasiainministeriön tietoon.