Hyppää sisältöön

Ministeriön virkamiehen poissaolo tasavallan presidentin esittelystä

Diaarinumero: OKV/1617/70/2023
Antopäivä: 27.10.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti ministeriön huomiota huolellisuuteen tasavallan presidentin esittelyjen valmistelussa ja esittelyjä koskevan tiedonkulun varmistamisessa.

Ministeriön kansliapäällikön sijaisena toiminut apulaisosastopäällikkö oli merkitty läsnä olevaksi virkamieheksi tasavallan presidentin esittelyyn jaetussa kahdessa esittelylistassa. Apulaisosastopäällikkö ei kuitenkaan saapunut esittelyyn esittelyn ajankohtaa koskevan erehdyksen vuoksi. Esittelylistoja ei tämän vuoksi käsitelty. Ministeriössä on ryhdytty toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vastaavaa virhettä ei enää jatkossa tapahtuisi.