Hyppää sisältöön

Ministeriön menettely yhteydenottoon vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/169/10/2024
Antopäivä: 5.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota yhteydenottojen asianmukaiseen käsittelyyn. 

Ministeriö oli katsonut tarkoituksenmukaiseksi vastata kantelijan yhteydenottoon sen jälkeen, kun asiaan liittyneet muut kanteluasiat oli ministeriössä ratkaistu. Kun otettiin huomioon mainittujen kanteluasioiden käsittelyyn kulunut useamman kuukauden aika sekä kantelijan toistuvat yhteydenotot ministeriöön, apulaisoikeuskanslerin mukaan hyvän hallinnon perusteiden mukainen menettely olisi kuitenkin ollut ilmoittaa kantelijalle vastauksen viivästymisestä.