Hyppää sisältöön

Ministeriölle huomautus perustuslain vastaisesta menettelystä

Diaarinumero: OKV/2206/70/2022
Antopäivä: 20.12.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: huomautus

Oikeuskansleri antoi liikenne- ja viestintäministeriölle huomautuksen siitä, että se ei ollut noudattanut perustuslakia. Liikenne- ja viestintäministeriö oli laiminlyönyt esitellä kolme eduskunnan vastausta perustuslain mukaisessa määräajassa. Oikeuskansleri otti asian tutkittavaksi omasta aloitteestaan ja pyysi ministeriöltä selvityksen asiasta.  Selvityksen mukaan laiminlyönti asiassa oli johtunut inhimillisestä virheestä, joka puolestaan oli osin johtunut poikkeuksellisen suuresta työmäärästä. Vastaavaa laiminlyöntiä ei ollut aikaisemmin tapahtunut. Ministeriön mukaan kyseisen osaston työmäärä on sittemmin tasaantunut ja kaikkien eduskunnan vastausten seurantaa on ministeriössä tehostettu. 

Perustuslain säännöksissä ja esitöissä ei oteta kantaa siihen mahdollisuuteen, että eduskunnan hyväksymää lakia ei esitellä määräajassa tasavallan presidentille. Oikeuskansleri totesi, että eduskunnan vastausten esitteleminen tasavallan presidentille lakien vahvistamiseksi perustuslaissa säädetyssä määräajassa on olennaisen tärkeä osa oikeusvaltiossa toteutuvaa demokratiaa. Mikäli tätä määräaikaa ei noudateta, myöskään tasavallan presidentin toimivalta ei toteudu. Valtioneuvoston on huolehdittava siitä, että eduskunnan vastaukset tulevat esitellyiksi perustuslaissa säädetyssä määräajassa.