Hyppää sisältöön

Ministeriö ei ylittänyt harkintavaltaansa kansliapäällikön viranhaussa

Diaarinumero: OKV/1910/1/2018
Antopäivä: 11.2.2019
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskanslerin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei menetellyt lainvastaisesti, kun se julisti kansliapäällikön viran haettavaksi yli 11 kuukautta ennen viran täyttämistä.

Kantelukirjoituksessa katsottiin, että viran täytön aikaistaminen poikkesi normaalista käytännöstä ilman hyväksyttävää syytä. Lisäksi epäiltiin, että tarkoituksena oli tehdä poliittinen virkanimitys.

Hallintolain mukaan viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa vain lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Kansliapäällikön viran hakumenettelystä saaduissa selvityksissä ei ilmennyt harkintavallan ylittämiseen tai väärinkäyttöön viittaavia seikkoja. Viranhaun käynnistämisen aikataulu ei myöskään ollut olennaisesti pitempi kuin muissa vastaavissa tapauksissa.