Hyppää sisältöön

Ministerin vala ja vakuutus

Diaarinumero: OKV/19/20/2018
Antopäivä: 8.4.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä valtioneuvostosta annetun lain muuttamiseksi. Esityksen mukaan ministerin olisi ennen tehtävään ryhtymistään vannottava ministerin juhlallinen vala tai annettava ministerin juhlallinen vakuutus. Nykyisten säännösten mukaan ministerin on vannottava virkavala tai annettava virkavakuutus sekä annettava tuomarinvakuutus.

Oikeuskansleri totesi perustuslaissa turvatun uskonnonvapauden koskevan myös ministereitä. Toisaalta ministerit käyttävät perustuslain mukaan valtioneuvoston jäseninä ylintä maallista hallitusvaltaa. Heillä on virkatoimissaan velvollisuus noudattaa yhdenvertaisuuden periaatetta ja muun muassa uskontoon perustuvan syrjinnän kieltoa sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Oikeuskanslerin mukaan perustuslaista ja muusta lainsäädännöstä ilmenevien periaatteiden valossa olisi oikeudellisesti paremmin perusteltua, että ministerit eivät vannoisi uskonnollista ministerin valaa vaan antaisivat ainoastaan ministerin vakuutuksen. Tämä olisi myös johdonmukaista sen vuoksi, että tasavallan presidentti antaa toimeensa ryhtyessään juhlallisen vakuutuksen perustuslain nojalla.