Hyppää sisältöön

Ministerin tuomarinvalaa koskevia säännöksiä on tarkistettava

Diaarinumero: OKV/1107/1/2017 OKV/1152/1/2017
Antopäivä: 10.7.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ehdotus oikeussääntöjen kehittämiseksi

Apulaisoikeuskanslerin mukaan olisi perusteltua, että jatkossa uudet ministerit antaisivat tuomioistuinlain mukaisen tuomarinvakuutuksen tuomarinvalan vannomisen sijaan. Asiaa koskevat säännökset ovat ristiriitaisia, joten apulaisoikeuskansleri pyysi valtioneuvoston kansliaa selvittämään yhteistyössä oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa, miten säännöksiä tulisi muuttaa.

Vuonna 1988 säädetyn asetuksen mukaan ministerin on ennen tehtävänsä vastaanottamista vannottava tuomarinvala tai annettava tuomarinvakuutus. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa tuomioistuinlaissa ei kuitenkaan enää säädetä tuomarinvalasta, vaan ainoastaan tuomarinvakuutuksesta.

Valtioneuvoston yleisistunnoissa 5.5.2017 ja 10.7.2017 uudet ministerit vannoivat aikaisempaan tapaan tuomarinvalan. Asiaa koskevissa kanteluissa menettelyä pidettiin virheellisenä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että valan vannominen ei ollut sillä tavoin lainvastaista, että siihen olisi syytä jälkikäteen puuttua.

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti ryhtyneensä apulaisoikeuskanslerin esityksen johdosta valmistelemaan säädösmuutosta, jolla korvattaisiin valtioneuvoston jäsenten asetukseen perustuva velvollisuus vannoa virka- ja tuomarinvala tai antaa vastaavat vakuutukset.