Hyppää sisältöön

Mietintö tuomioistuinviraston perustamisesta

Diaarinumero: OKV/29/20/2017
Antopäivä: 12.6.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi lausunnon tuomioistuinviraston perustamista koskevasta toimikunnan mietinnöstä ja totesi kannattavansa viraston perustamista.

Mietinnössä ehdotetaan, että tuomioistuinviraston ylintä päätösvaltaa käyttäisi tuomarienemmistöinen johtokunta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan johtokunnan tuomarijäsenten asema voi muodostua esteellisyysnäkökohtien kannalta ongelmalliseksi, jos johtokunnan tehtäviin kuuluisi ehdotuksen mukaisesti päättää määrärahojen ja virkojen jakamisesta tuomioistuimille. Lisäksi mietinnön perusteella jää epäselväksi, miten ehdokkaat tuomarijäseniksi nimettäisiin tilanteessa, jossa hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuimien päällikkötuomarit eivät saavuta ehdokasasettelusta yhteisymmärrystä.