Hyppää sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen

Diaarinumero: OKV/1278/21/2022
Antopäivä: 3.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa tulisi arvioida esityksen perustuslainmukaisuus siltä osin, kuin esitykseen sisältyvä päihdehuoltolaki sisälsi säännökset tahdosta riippumattoman hoidon edellytyksistä. Sen lisäksi hän katsoi kyseisten perustelujen täydentämisen tarpeelliseksi niiltä osin kuin esityksessä esitettiin säädettäväksi sosiaalihuollon toteuttamisesta ilman päätöksentekoa ja eräiden sosiaalihuollon asiakkaiden omahoitajan tehtävien edellyttävän tehtävän hoitamista virkasuhteessa.