Hyppää sisältöön

Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen

Diaarinumero: OKV/74/20/2017
Antopäivä: 16.1.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistä koskevasta työryhmän mietinnöstä. Hän totesi, että esitysluonnoksessa ei ollut arvioitu omaisuudensuojan rajoitusta eikä Puolustusvoimille ehdotettuja uusia toimivaltuuksia suhteessa perustuslakivaliokunnan asiaa koskevaan lausuntokäytäntöön. Säätämisjärjestysperusteluita olisi tarpeen täydentää myös luottamuksellisen viestinnän suojan ja perustuslain 10 §:n mukaisten perusoikeuksien erityisten rajoitusedellytysten kannalta.