Hyppää sisältöön

Metsähallituksen menettely metsästyskieltohakemusasiassa

Diaarinumero: OKV/337/1/2011
Antopäivä: 10.7.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Maa- ja metsätalousministeriö oli siirtänyt metsästyksenkieltämistä koskevan asiakirjan Metsähallituksen käsiteltäväksi. Metsähallitus ei ollut asiaa käsitellessään noudattanut hyvää hallintotapaa ja hallintolain menettelyvaatimuksia. Lisäksi Metsähallitus ei ollut neuvonut kantelijaa tämän asiassa riittävästi, eikä antanut tietoja kantelijan oikeusturvakeinoista mahdollisten metsästyslain rikkomisten suhteen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Metsähallituksen huomiota hyvän hallintotavan ja hallintolain menettelysäännösten noudattamiseen hallintoasioiden käsittelyssä.