Hyppää sisältöön

Menettely virkanimitysasioissa

Diaarinumero: OKV/285/1/2010
Antopäivä: 13.2.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri totesi, että virkaa hakevien henkilöiden oikeusturvan kannalta on tärkeää, että heitä kohdellaan tasapuolisesti ja ettei ketään aseteta toisiin nähden eri asemaan valintaperusteisiin kuulumattoman seikan takia. Virkaa hakeneiden tulisi voida esimerkiksi nimitysmuistioon tutustumalla perehtyä nimityspäätöksen perusteluihin. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Ahvenanmaan maakunnan hallituksen huomiota siihen, ettei se ollut kahden viran nimityspäätöksiä tehdessään ottanut huomioon säännöksiä, jotka edellyttävät virkanimityspäätöksen perustelemista ja perustelujen kirjaamista.