Hyppää sisältöön

Matkapuhelinta ei olisi saanut takavarikoida oppilaan huonon käytöksen takia

Diaarinumero: OKV/1219/1/2017
Antopäivä: 1.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti opettajan huomiota perusopetuslain säännöksiin, joiden mukaan oppilaan matkapuhelin voidaan takavarikoida vain, jos oppilas on häirinnyt opetusta sillä.

Luokanopettaja oli ottanut oppilaalta pois matkapuhelimen, koska oppilas oli käyttäytynyt huonosti leirikoulun retkellä. Oppilas oli saanut puhelimen takaisin seuraavana päivänä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi luokanopettajan menetelleen perusopetuslain vastaisesti. Lain mukaan rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta laissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Kantelukirjoituksessa tarkoitetussa tapauksessa ei ollut kyse tilanteesta, jossa oppilas olisi häirinnyt opetusta tai oppimista matkapuhelimella.