Hyppää sisältöön

Matkakorvaushakemuksen käsittely Kelassa viivästyi

Diaarinumero: OKV/1448/10/2021
Antopäivä: 1.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain viivytyksetöntä käsittelyä koskevan säännöksen noudattamiseen.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan kantelijan matkakorvaushakemuksen käsittely oli viivästynyt selvästi Kelan sairaanhoito- ja matkakorvauksille asettamasta tavoiteajasta, joka oli vuonna 2021 kaksi viikkoa. Kantelijan matkakorvaushakemuksen käsittelyaika oli ollut menomatkan osalta yli kuukauden ja paluumatkan osalta yli kaksi kuukautta.  Viranomaisen tulee turvata asioiden viivytyksetön käsittely. Kelan mukaan kantelijan asian käsittely oli viivästynyt muun muassa sen vuoksi, että kantelijan matkojen tiedot eivät olleet siirtyneet palvelutuottajalta Kelan korvauskäsittelyyn. Kelan selvityksen mukaan palveluntuottajan menettelyyn oli puututtu. Selvityksestä ilmenevän perusteella kantelijan hakemuksen käsittely ei ole ollut hallintolain viivytyksetöntä käsittely koskevan säännöksen mukaista.