Hyppää sisältöön

Maksuton kouluruokailu poikkeusoloissa etäopetuksessa oleville

Diaarinumero: OKV/742/1/2020
Antopäivä: 28.4.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskanslerin käsiteltävänä oli kysymys siitä, että valtioneuvosto olisi asetuksella asettanut eri kuntien etäopetuksessa olevat oppilaat eri arvoiseen asemaan asuinpaikkansa perusteella. Tämä olisi perustuslain yhdenvertaista kohtelua turvaavan säännöksen vastaista.

Yksilöimättömyyden vuoksi tutkimatta jätettyyn kanteluun annetussa vastauksessa selostettiin poikkeusolojen säännöstöä 28.4.2020 tilanteen mukaisesti. Vastauksessa viitattiin muun ohessa siihen, mitä perustuslakivaliokunta oli mietinnössään 16.4.2020 valtioneuvoston soveltamisasetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista todennut. Perustuslakivaliokunnan mukaan soveltamisasetuksen jättämiselle voimaan ei ollut oikeudellisia esteitä.

Eduskunta päätti 16.4.2020, että asetus saa jäädä voimaan. Perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaisesti soveltamisasetuksessa ei siten ollut sellaista yhdenvertaisuusongelmaa, että asetus ei olisi voinut jäädä voimaan.

Kysymyksessä olevan soveltamisasetuksen soveltamisessa havaittavia ongelmia oli kouluruokailun osalta seurattava ja perusoikeuden toteutumisen varmistamiseen liittyy tarve myös asianmukaiseen ohjeistukseen. Näillä toimenpiteillä oli tarpeen varmistaa lapsen oikeuksien tasapainoinen ja yhdenvertainen toteutuminen.