Hyppää sisältöön

Maksuton kouluruokailu poikkeusoloissa etäopetuksessa oleville

Diaarinumero: OKV/622/1/2020
Antopäivä: 13.4.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala kunnallishallinto
Toimenpide: ei toimenpidettä

Oikeuskanslerin käsiteltävänä oli kysymys kunnan velvollisuudesta järjestää kouluruokailu poikkeusolojen aikana. Oikeuskansleri totesi, että perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria.

Valmiuslain soveltamisasetuksen mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää muun muassa perusopetuslaissa säädettyjä palveluja ja etuuksia siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa, mutta muun muassa esiopetuksen oppilaita ja perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille palvelut tulee järjestää. Ruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen.

Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Oikeuskansleri toteaa aikaisemman vastauksensa (OKV/518/1/2020) perusteella, että opetuksen järjestäjä voisi esimerkiksi yhteistyössä oppilashuollon kanssa etsiä sellaiset oppilaat, joille päivittäinen kouluateria on erittäin tärkeä ja järjestää ateria näille oppilaille niissäkin tilanteissa, joissa aterioiden tarjoamista joudutaan lähikontaktien välttämiseksi merkittävästi rajoittamaan. Tällä menettelyllä voitaisiin turvata kouluateria sellaisille oppilaille, jotka olisivat vaarassa jäädä ilman riittävää ravintoa.