Hyppää sisältöön

Maksusuunnitelman kirjallinen vahvistaminen ulosotossa

Diaarinumero: OKV/2826/10/2020
Antopäivä: 18.11.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ulosottomiehen huomiota maksusuunnitelman vahvistamista koskevaan menettelyyn asiassa, jossa ulosottomies ei ollut vahvistanut kantelijan kanssa tekemäänsä maksusopimusta kirjallisesti.

Asiassa ei ilmennyt syytä sille, miksi maksusopimusta ei ollut vahvistettu kirjallisesti asiasta olevan säännöksen edellyttämällä tavalla. Ulosottomies ei ollut myöskään tarkastanut velallisen tulopohjaa säännöksen edellyttämällä tavalla vähintään kerran vuodessa eikä maksusuunnitelma täysin vastannut palkan ulosmittausta vastaavaa määrää.

Kantelijan pyrkimys tehdä omatoimisesti maksusopimus ja välttää ulosmittaus ei onnistunut ulosottomiehen virheen vuoksi. Kantelija ei myöskään saanut pyytämäänsä vapaakuukautta ulosmittauksesta, koska ulosottomiehen merkinnät puuttuivat. Ulosottomaksujen perintä oli kuitenkin lopetettu samaan aikaan kuin olisi tehty, mikäli maksusuunnitelma olisi vahvistettu asianmukaisesti.

Ulosottomiehen menettely oli virheellistä ja se kohdistui ulosottotoiminnan ydinalueelle. Siitä aiheutui kantelijalle epäedullisia seurauksia, muttei kuitenkaan välitöntä vahinkoa.