Hyppää sisältöön

Maksupäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/1218/1/2012
Antopäivä: 22.5.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimi oli tehnyt palvelu- ja maksupäätöksen kotihoidosta. Päätöksessä ei ollut yksilöity sitä, kuinka maksu oli määräytynyt eikä kysymyksessä ollut ns. tasamaksu. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että maksupäätös on asianosaista velvoittava hallintopäätös, joka on perusteltava hallintolain mukaisesti. Hänen mukaansa perustelujen tulee olla sellaiset, että etuuden tai palvelun saajalla on niiden perusteella riittävät mahdollisuudet tarkastaa, onko maksu perusteiltaan ja määrältään oikea. Perustelujen avulla asianosainen voi myös harkita muutoksenhaun tarpeen. Maksupäätöksestä ei perustelujen lisäksi ilmennyt myöskään sovelletut säännökset eikä siinä ollut mainittu yhteyshenkilöä, jolta asiasta olisi tarvittaessa saanut lisätietoja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kuntayhtymän huomiota hallintolain 44 ja 45 §:n säännöksiin hallintopäätöksen sisällöstä ja päätöksen perustelemisesta.